Malermestrenes Landsforbund har inngått en avtale med Standard Norge som gir forbundets medlemsbedrifter fri tilgang til elektroniske malerblanketter